Menu
Shop
Additional
23840249445

Πωλήσεις & Τμήμα Υποστήριξης

00

Cart

ΑρχικήΓενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στο eshop “karaisaridis.gr,” το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας “Κ. ΚαραΪσαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.” Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του eshop υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με τη συνέχιση της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας ή την πραγματοποίηση αγορών, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.karaisaridis.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου και ανήκει στην εταιρία “Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

Ο παρών δικτυακός τόπος (karaisaridis.gr) είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε ο Κώστας Καραϊσαρίδης (Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) , που εδρεύει στο 1ο χλμ. Αριδαίας – Χρύσας, Αριδαία 584 00. Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, τους όρους πωλήσεων και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, καλείστε, πριν προχωρήσετε την περιήγησή σας ή την χρήση του, να επικοινωνήσετε με το Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@karaisaridis.gr , ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της εταιρείας +30 2384024945

Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

2.Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από τη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω αυτού.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. όμως δεν εγγυείται, ούτε ευθύνονται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν εγγυείται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

3.Περιορισμός ευθύνης της Κ.ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται τη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν εγγυείται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για τη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορούν να εγγυηθούν, ούτε φέρουν ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξουν την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στη Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, η Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Εδέσσης.

6. Ενημέρωση Προϊόντων και Τιμών

Στο eshop “karaisaridis.gr” προσφέρουμε μια εκλεκτή γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν:

 • Έπιπλα: Ανακαλύψτε μια ποικιλία από έπιπλα για τον εσωτερικό και εξωτερικό σας χώρο , για την κουζίνα για το μπάνιο το σαλόνι και τον κήπο.
 • Κουζίνα: Βρείτε προϊόντα υψηλής ποιότητας, από μπαταρίες, νιπτήρες και απορροφητήρες.
 • Μπάνιο: Βελτιώστε τον χώρο σας με προϊόντα για το μπάνιο, όπως λεκάνες, μπανιέρες, ντουζιέρες, υδρομασάζ, που συνδυάζουν λειτουργικότητα και την αισθητική.
 • Κήπος: Βρείτε ότι χρειάζεστε για τη διαμόρφωση και τη περιποίηση του κήπου σας, από εργαλεία, μηχανήματα και έπιπλα για την διακόσμηση.
 • Εργαλεία: Βρείτε το εργαλείο που χρειάζεστε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα από εργαλεία χειρός, αέρος, όργανα μέτρησης και διάφορα αξεσουάρ ώστε να διευκολύνετε τις δουλείες που κάνετε στην καθημερινότητά σας .
 • Μηχανήματα:
 • Δομικά Υλικά:
 • Κλιματισμός και θέρμανση :
 • Ρούχα & Αναλώσιμα:

Η συλλογή μας ενημερώνεται συχνά, προσφέροντας πάντα νέες και συναρπαστικές επιλογές. Οι περιγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του ιστότοπου (περιλαμβανομένων των τιμών) βασίζονται σε πραγματικές διαθέσιμες πληροφορίες και δεσμευόμαστε για την ακρίβεια και εγκυρότητά τους. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρ’ όλο που καταβάλλουμε προσπάθειες να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ενημερωμένη και ακριβή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι απόλυτα ενημερωμένες σε κάθε στιγμή.

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στην πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Προσπαθούμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς εικόνες, αλλά η πραγματική απεικόνιση μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο φωτισμός και η οθόνη της συσκευής σας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την συλλογή μας και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με οποιεσδήποτε απορίες ή αιτήσεις έχετε. Η ικανοποίησή σας είναι προτεραιότητά μας και ανυπομονούμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

7. COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies – μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη μηχανή σας για να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη στον ιστότοπο. Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των προτιμήσεων του χρήστη, την αποθήκευση πληροφοριών για πράγματα όπως τα καλάθια αγορών και την παροχή ανωνυμοποιημένων δεδομένων παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Analytics. Τα cookies υπάρχουν γενικά για να κάνουν την εμπειρία περιήγησής σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και σε άλλους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στον περιηγητή σας. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας του περιηγητή σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES (ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ)
 • cfduid: Χρησιμοποιείται για το CDN μας CloudFlare για την αναγνώριση ατομικών πελατών πίσω από κοινή διεύθυνση IP και την εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας ατομικά. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απορρήτου εδώ:CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: Για την αναγνώριση της μοναδικής σας συνεδρίας στον ιστότοπο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ)
 • wp-auth: Χρησιμοποιείται από το WordPress για την πιστοποίηση συνδεδεμένων επισκεπτών, τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης και την επαλήθευση του χρήστη.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Χρησιμοποιείται από το WordPress για την πιστοποίηση συνδεδεμένων επισκεπτών, τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης και την επαλήθευση του χρήστη.
 • wordpress_test_cookie Χρησιμοποιείται από το WordPress για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των cookies.
 • wp-settings-[UID]: wp-auth: Χρησιμοποιείται από το WordPress για την πιστοποίηση συνδεδεμένων επισκεπτών, τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης και την επαλήθευση του χρήστη.
  wordpress_logged_in_{hash}: Χρησιμοποιείται από το WordPress για την πιστοποίηση συνδεδεμένων επισκεπτών, τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης και την επαλήθευση του χρήστη.
  wordpress_test_cookie: Χρησιμοποιείται από το WordPress για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των cookies.
  wp-settings-[UID]: Το WordPress ορίζει μερικά cookies wp-settings-[UID]. Ο αριθμός στο τέλος είναι το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη σας από τον πίνακα βάσης δεδομένων των χρηστών. Αυτό χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της προβολής της διασύνδεσης διαχείρισης και πιθανώς και της κύριας διεπαφής του ιστότοπου.
 • wp-settings-[UID]:Το WordPress ορίζει επίσης μερικά cookies wp-settings-{time}-[UID]. Ο αριθμός στο τέλος είναι το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη σας από τον πίνακα βάσης δεδομένων των χρηστών. Αυτό χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της προβολής της διαχείρισης διαχείρισης και πιθανώς και της κύριας διεπαφής του ιστότοπου.
8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

We are Cyprus based company and operate web servers hosted in Germany. Our hosting provider Hetzner Online GmbH adheres to the EU/US “Privacy Shield”, ensuring that your data is securely stored and GDPR compliant. For more information on Hetzner Online GmbH privacy policy, please see here: Hetzner Data Privacy Policy.

REGISTRATION DATA

If you register on our website, we store your chosen username and your email address and any additional personal information added to your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit this information.

PURCHASE DATA

To receive product support, you have to have one or more Envato/ThemeREX purchase codes on our website. These purchase codes will be stored together with support expiration dates and your user data. This is required for us to provide you with downloads, product support and other customer services.

SUPPORT DATA

If you have registered on our website and have a valid support account, you can submit support tickets for assistance. Support form submissions are sent to our third party Ticksy ticketing system. Only the data you explicitly provided is sent, and you are asked for consent, each time you want to create a new support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

COMMENTS

When you leave comments on the website we collect the data shown in the comments form, and also the IP address and browser user agent string to help spam detection.

CONTACT FORM

Information submitted through the contact form on our site is sent to our company email, hosted by Zoho. Zoho adheres to the EU/US “Privacy Shield” policy and you can find more information about this here: Zoho Privacy Policy.

These submissions are only kept for customer service purposes they are never used for marketing purposes or shared with third parties.

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our site for anonymous reporting of site usage. So, no personalized data is stored. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behavior on our website please use this link: Google Analytics Opt-out.

CASES FOR USING THE PERSONAL DATA

We use your personal information in the following cases:

 • Verification/identification of the user during website usage;
 • Providing Technical Assistance;
 • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes;
 • Checking the accounts’ activity in order to prevent fraudulent transactions and ensure the security
 • over our customers’ personal information;
 • Customize the website to make your experience more personal and engaging;
 • Guarantee overall performance and administrative functions run smoothly.
9. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
10. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for the Avada theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

11. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

12. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

13. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. ThemeREX permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of ThemeREX to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

14. THIRD PARTY WEBSITES

ThemeREX may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by ThemeREX, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. ThemeREX bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

15. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to ThemeREX, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

16. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.